Specialistams

Siekiame  tobulinti tarpininkavimo įdarbinant paslaugų  teikimą, todėl daug dėmesio, laiko ir pastangų skiriame naujų metodinių priemonių kūrimui, atadaptavimui, mokymo programų, skirtų įdarbinimo tarpininkams, karjeros konsultantams, socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams, dirbantiems su socialinės rizikos ir socialiai pažeidžiamais asmenimis, rengimui. 


Metodinė veikla

 

Mokymai

Siekdami, kad turima patirtis ir priemonės neliktų vien  tik mūsų įstaigoje, organizuojame kvalifikacijos kėlimo mokymus įdarbinimo tarpininkams, socialiniams darbuotojams, karjeros konsultantams: 


Mūsų mokymų patirtis 

  • Apmokyta projekto  „Atsigręžk į romus“ darbuotojų komanda, kurią sudarė specialistai iš įvairių organizacijų (JTVP, Vilniaus miesto Socialinės paramos centro, Romų visuomenės centro, SOPA) 
  • Tarpininkavimo įdarbinant apmokyti socialiniai darbuotojai iš Vilniaus miesto Socialinės paramos centro ir Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro, įgyvendinant projektą „Kompleksinės įdarbinimo paslaugos Vilniaus mieste“
  • Organizuoti mokymai „Tarpininkavimas įdarbinant nuteistuosius“ Lietuvos kalinių globos draugijos įgyvendinamo projekto darbuotojams
  • Lietuvos vaikų fondo įgyvendinamo projekto „Ugdymas karjerai“ darbuotojai apmokyti naudotis profesinių interesų nustatymo priemone „Jobpics“

Mokymų dalyvių atsiliepimai 

„Mokymų metu galime analizuoti realias situacijas, patinka,  kad mokymai yra paremti ne teorija, bet yra daug praktikos. Taip pat svarbios metodinės priemonės, kurias gauname ir galime pritaikyti su klientais“

„Svarbu, kad mokymų metu galime turtinti "įrankių dėžutę" - tas dirbant su klientais tikrai padeda konstruktyviai ir produktyviai naudoti konsultacijų laiką“.